skip to Main Content
Smart Padlock FP-03
Spec Padlock แยกรุ่น4 02
Spec Padlock แยกรุ่น4 02
ด้านหน้า+กล่อง
ด้านหน้า
ด้านเฉียง
ด้านหลัง
Spec Padlock แยกรุ่น4 02ด้านหน้า+กล่องด้านหน้าด้านเฉียงด้านหลัง

FingerPrint Padlock Mini

สมาร์ท ล็อค แม่กุญแจอัจฉริยะ รุ่นมินิ ล็อคกระเป๋าเดินทาง

จุดเด่น

  • ระบบล็อคนิรภัย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน
  • ปลดล็อคง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัส
  • จดจำลายนิ้วมือ สแกนสูงสุด 10 ลายนิ้วมือ
  • ใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น ล็อคกระเป๋าเดินทาง

กระเป๋า Laptop และกระเป๋าเอกสารสำคัญ ฯ

Back To Top