skip to Main Content
Smart Padlock FP-02
Spec Padlock แยกรุ่น4 01
Spec Padlock แยกรุ่น4 01
ด้านหน้า+กล่อง
ด้านหน้า
ด้านเฉียง
Spec Padlock แยกรุ่น4 01ด้านหน้า+กล่องด้านหน้าด้านเฉียง

FingerPrint Padlock Sling

แม่กุญแจอัจฉริยะ ล็อคกระเป๋าเดินทาง แบบสายสลิง

จุดเด่น

  • ระบบล็อคนิรภัย ด้วยสายสลิง
  • ปลดล็อคง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัส
  • จดจำลายนิ้วมือ สแกนสูงสุด 10 ลายนิ้วมือ
  • ใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น ล็อคกระเป๋าเดินทาง

กระเป๋า Laptop และกระเป๋าเอกสารสำคัญ ฯ

Back To Top