skip to Main Content
I PRO-tech (Ionizer Production Technology) เทคโนโลยีสำหรับ ตลับหมึกโทนเนอร์

I PRO-tech (Ionizer Production Technology) เทคโนโลยีสำหรับ ตลับหมึกโทนเนอร์

หลายๆ คนเมื่อเห็น คำว่า I PRO-tech คงเริ่มเกิดความสงสัยต่างๆ นาๆ ว่า คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับ หมึกพิมพ์เลเซอร์ (Toner) วันนี้ BLT มีคำตอบ !!!

I PRO-tech เป็นเทคโนโลยีในการผลิตตลับหมึกพิมพ์ Laser Toner Cartridge แบบเทียบเท่า โดยการปล่อยประจุไฟฟ้า +- ลงไปบนอุปกรณ์ต่างๆ ของ Laser Toner Cartridge อย่างสมดุลและนุ่มนวล ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ได้อย่างหมดจดอย่างแท้จริง และช่วยลดการฟุ้งกระจายของผงหมึกขณะพิมพ์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

I Pro-tech แตกต่างจากการผลิตตลับหมึกพิมพ์ Laser Toner Cartridge แบบเทียบเท่าทั่วไปยังไง ?

ปลอดภัยต่อผู้ใช้มากกว่า ตลับหมึกพิมพ์ Laser Toner Cartridge แบบเทียบเท่าทั่วไป ซึ่งเกิดจากการผลิตโดยใช้ระบบลมธรรมดา หรือ การดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งสัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์ต่างๆในตลับทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ (-) หรือ (+) มากเกินไป ความไม่สมดุลนี้ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศของผงหมึก ทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่อยู่ใกล้เป็นอันตราย จากการสูดดมผงหมึกที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ

เหนือกว่าด้วย คุณภาพและความคุ้มค่า การผลิตตลับหมึกพิมพ์เทียบเท่าแบบทั่วไป ต้องใช้แรงดูดหรือแรงลมเป่าเป็นอย่างมาก เป็นผลให้อุปกรณ์ภายในตลับหมึกหมึกพิมพ์เกิดการชำรุดสึกหรอและเสียสมดุล ทำให้คุณภาพงานพิมพ์ด้อยกว่าเมื่อใช้งานจริงและมีโอกาสสูงที่จะเสื่อมสภาพก่อนที่จะได้ใช้หมึกพิมพ์จนหมดตลับ ส่งผลให้พิมพ์งานได้จำนวนน้อยกว่า

ขณะที่ระบบ I Pro-tech นั้นต้องการแรงลมเพียงแค่ 1/3 ของระบบทั่วไป ทำให้ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ต่างๆในตลับหมึกพิมพ์  พิมพ์งานคุณภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผงหมึกพิมพ์ที่ฟุ้งกระจายจากการผลิตแบบทั่วไป มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่การใช้ I Pro-tech ปล่อยประจุ + – ทำให้ผงหมึกพิมพ์ร่วงลงไม่ฟุ้งกระจาย ส่งผลให้เครื่องดูดกรองผงหมึกพิมพ์สามารถเก็บผงหมึกได้หมดจดเต็มประสิทธิภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Back To Top