skip to Main Content
SmartHome PrompTec พร้อมเทค พร้อมใช้งาน ใน 3 ขั้นตอน

SmartHome PrompTec พร้อมเทค พร้อมใช้งาน ใน 3 ขั้นตอน

เรามาชม วีดีโอ การใช้งานสินค้า Smart home ยี่ห้อ PrompTec โดยใช้ระบบคลาวน์เซิร์ฟเวอร์จากเยอรมนี แถมติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ด้วย Application ภาษา ไทย/อังกฤษ ทำให้ชีวิต สะดวก ปลอดภัย หมดกังวล และ ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย

Back To Top