skip to Main Content
Matte Banner

กระดาษ MATTE PAPER (A4)

b600aecb8829d15ed571c572963068f6
prints-101-everyday-print-paper-detail

Paper Matte  ขนาดA4 มี 108, 128  แกรม

เติมเต็มไอเดีย….ผ่าน Paper Matte

กระดาษพิมพ์ภาพ  Paper Matte  ขนาด A4  เหมาะกับงานพิมพ์ลายเส้น งานกราฟฟิคที่ต้องการอารมณ์แบบคลาสสิค เพราะเนื้อกระดาษจะไม่มันเงา จะคล้ายกระดาษปอนด์  แต่เนื้อกระดาษจะขาวเนียน และมีความละเอียดกว่า  จึงทำให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง สามารถดูดซับน้ำหมึกได้ดี  น้ำหมึกแห้งเร็ว  มีความคมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ สวยงาม สมจริง ทำให้งานพิมพ์ที่ออกมามีสีสันสดใส รายละเอียดครบถ้วน สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ Inkjet ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

A41
cropped-page-image4

Available On :

Back To Top