Follow us on
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า ข่าวสารและกิจกรรม ตัวแทนจำหน่าย การสั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
        บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท Mobile & Computer
Gadget,  Car Camera และหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทและระบบเลเซอร์ (Consumable Printer Supplies)
ก่อตั้งเมื่อปี 1999 เป็นต้นมา  ด้วยทีมวิศวะกรของบริษัทฯ ที่ได้พัฒนาระบบการทดสอบคุณภาพสินค้าอย่างต่อ
เนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายนั้นได้ผ่านการคัดกรองคุณภาพอย่างละเอียด นอกจากนี้เรายังมี
โรงงานประกอบสินค้า  และวัตถุดิบที่นำเข้าจากอเมริกาและยุโรปโดยใช้เครื่องจักรและ  ระบบอันทันสมัยภายใต้มาตรฐานอันเข้มงวดซึ่งควบคุมโดยของบริษัทผู้ออกแบบระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา

        บริษัทฯ   ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องการช่วยผู้บริโภคลดต้นทุนการพิมพ์เพียงอย่างเดียว   แต่ยังเน้นให้สินค้ามี
ความปลอดภัยต่อทั้งต่อตัวผู้บริโภคและต่อเครื่องพิมด้วยมาตรฐานสากล  ด้วยการถือเอาความต้องการของลูกค้า
เป็นนโยบายหลัก บริษัทฯ จึงสร้างระบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะพยายามสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด   การเน้นการบริการทั้งก่อนและหลังการขายคืออีกหนึ่งนโยบาย  ที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าไปนโยบายอื่นๆ

        นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับคำว่า Long Term Partnership หรือความสัมพันธ์ระยะยาว ต่อ
ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความซื่อสัตย์จริงใจและตรงไปตรงมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและต่อไปใน
อนาคต ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลลูกค้าเฉกเช่นกับการเป็นหุ้นส่วนกัน
VDO ทั้งหมด...