skip to Main Content

NEWS

banner_web_Toner_906 x 180px

SMART WIFI PLUG/ALARM ปลั๊กไฟอัจฉริยะ ตั้งเวลาเปิด-ปิด ปลั๊กไฟอัตโนมัติ

pt03-8

รายละอียดสินค้า

  • ใช้แรงดันไฟฟ้า AC 100-240 โวลต์
  • รองรับการใช้พลังงานสูงสุด 2000 วัตต์
  • โชว์ไฟสถานะการใช้งานที่ตัวปลั๊ก (ไฟสีม่วงสถานะ ON,ไฟสีฟ้าสถานะ OFF)
  • ตั้งเวลาเปิด-ปิด ปลั๊กไฟอัตโนมัติ ได้ 4 ช่วงเวลาต่อสัปดาห์
Pt03 1

รีวิวการใช้งานจริง

cropped-page-image4

Available On :

Back To Top