skip to Main Content
ตลับหมึกเลเซอร์ Remanufactured / Compatible / Original แตกต่างกันอย่างไร ?

ตลับหมึกเลเซอร์ Remanufactured / Compatible / Original แตกต่างกันอย่างไร ?

คงเป็น (คำถาม) ที่หลายๆ คนสงสัย ว่า ตลับหมึกเลเซอร์ Remanufactured / Compatible / Original เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การใช้งานหรือคุณภาพแตกต่างกันหรือเปล่า ? วันนี้ BLT มีคำตอบให้ทุกคำถาม !!!

ตลับหมึกเลเซอร์ Remanufactured

คือการนำตลับเก่าที่ใช้หมดแล้ว  นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อใช้ซ้ำ (Reuse) นำมาผลิตใหม่และเปลี่ยนอะไหล่ (Part) ต่างๆ ซึ่งขั้นตอนการผลิต คือ การนำเอาตลับหมึกเปล่าที่ใช้หมดแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างชิ้นส่วนเดิม (หากพบชิ้นส่วนที่เสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานจะถูกคัดแยกออกไป) สำหรับตลับหมึกเปล่าที่สมบูรณ์ จะถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในใหม่ แทนที่ชิ้นส่วนเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ หรือ QC (Test Quality 100% )

ข้อดี คือ ช่วยลดปริมาณขยะ ของตลับหมึกเลเซอร์ที่ใช้หมดไปแล้ว ไม่ต้องผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ใหม่ทุกชิ้น ลดการใช้ทรัพยากรของธรรมชาติ ราคาถูก เพราะใช้ตลับหมึก Recycle ที่หาได้ภายในประเทศ

ข้อเสีย คือ หากผู้ผลิตหรือโรงงานประกอบ ไม่ทำการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายภายในตลับหมึก อาจส่งผลเสีย นั่นก็คือ “ผงหมึกรั่ว” ทำให้เกิดผลเสียหายกับเครื่องพิมพ์และผู้ใช้งาน ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุและวัตถุดิบต้องถูกต้องตามที่มาตรฐานระบุไว้

 

ตลับหมึกเลเซอร์ Compatible

เป็นตลับหมึกเลเซอร์ที่ผลิตชิ้นส่วนขึ้นใหม่ทั้งหมด 100% ทุกชิ้นส่วน ตลับหมึกประเภทนี้มีผู้จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก คุณภาพของผู้ผลิตแต่ละรายค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก เพราะเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ และส่วนใหญ่จะใช้ชิ้นส่วนประเภท Compatible (แปลความหมายก็คือ “เข้ากันได้” เท่านั้น)

ส่วนมากผงหมึกที่โรงงานเหล่านี้เลือกใช้เป็นผงหมึกที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร และที่สำคัญที่อันตรายที่มาจากการเผาไหม้ของผงหมึกภายในเครื่องพิมพ์ คือภัยเงียบ “สารก่อมะเร็ง” นั่นเอง

แล้วเราจะรู้ได้ยังไง ? ว่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ (Toner) ยี่ห้อไหนใช้แล้ว…ปลอดภัย BLT ขอแนะนำให้ดูที่สัญลักษณ์ข้างกล่องหรือสินค้าว่าผู้นำเข้าหรือผู้ผลิต (โรงงาน) ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ แล้วหรือยัง ?

Quality Management System : QMS

Standardized Test Methods Committee : STMC

Restricton of the use of certain Hazardous Sudstances in EEE : RoHS

Registration Evaluation and Authorization of Chemicals : REACH

Conformity European : CE

Federal Communications Commission : FCC

ข้อดี… คือ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ ตลับหมึก ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ 100% ทุกชิ้น คุณภาพและความปลอดภัย เทียบเท่า Original สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย 20-70%

ข้อเสีย... คือ ถ้าเป็นโรงงานผู้ผลิตที่ไม่มีมาตรฐานในการผลิต วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร อาจจะมีปัญหาเรื่องผงหมึกรั่ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณภาพงานพิมพ์อาจจะไม่มีความคมชัดหรือสีซีดจาง สีเพี้ยนไม่ตรง ปริมาณงานพิมพ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ตลับหมึกเลเซอร์ Original

เป็นตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับเครื่องพิมพ์ ของแต่ละแบรนด์และรุ่น โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ หรือจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

ข้อดีคือ มาตรฐานในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย 100%

ข้อเสียคือ ราคาค่อนข้างสูง หรือบางรุ่น ราคาสูงมาก

 

ซึ่งโดยส่วนมากแล้วผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นกับ ตลับหมึกประเภท Compatible มากกว่า Remanufactured (ถ้าไม่นับ Original) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพ

ทำให้ ตลับหมึก Compatible ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากกว่า Remanufactured และ Original

ก่อนจบ !!! ทุกครั้งที่จะซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ (ทุกครั้งๆ) ย้ำ !!! ทุกๆ ครั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้านั้นๆ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพ ด้วยความปรารถนาดีจาก BLT

“ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า สามารถใช้ ตลับหมึก ของเราไปใช้ได้อย่างปลอดภัย”

รับประกันคุณภาพสินค้า BLT 100% …

Back To Top